ورود کاربر
سایت
  •  
  •                    
  •  

اساس نامه

 
اساسنامه شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران
 
فصل اول: کلیات
ماده 1- شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران که در این اساسنامه به اختصار "سازمان" نامیده می‌شود، وابسته به وزارت صنایع و معادن بوده و مرکز اصلی آن در تهران می‌باشد.
تبصره- تأسیس شعبه، نمایندگی و یا انحلال با پیشنهاد هیأت‌ مدیره و تصویب مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان‌پذیر می‌باشد.
 
ماده 2- سازمان شرکت سهامی (خاص) و مدت آن نامحدود است.
 
ماده 3- سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و طبق اساسنامه به‌صورت بازرگانی و انتفاعی اداره می‌شود و تابع قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران ـ مصوب 1362 ـ و اصلاحیه بعدی آن و قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن ـ مصوب 1379 ـ می‌باشد.
 
فصل دوم: موضوع، هدف، وظایف، اختیارات و سرمایه سازمان
ماده 4- موضوع فعالیت سازمان عبارت است از:
1- تهیه و تدوین خط مشی‌های اجرایی ایجاد و توسعه صنایع کوچک در چارچوب سیاست‌های کلی وزارت صنایع و معادن.
2- ایجاد زمینه‌های لازم برای راه‌اندازی، هدایت و توسعه سرمایه‌گذاری‌های بخش غیردولتی در صنایع کوچک، به‌ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته در چارچوب سیاست‌های وزارت صنایع و معادن از طریق شرکت‌های زیرمجموعه.
3- ساماندهی و پشتیبانی از توسعه کارآفرینی، تأمین منابع مالی، توسعه فنآوری، بهبود روش‌های تولید، کاهش ضایعات، ارتقاء بهره‌وری و کیفیت و رعایت ضوابط زیست‌محیطی در صنایع کوچک به‌منظور رقابت‌پذیر کردن آن‌ها.
4- اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مرتبط با ایجاد و توسعه صنایع کوچک کشور در قالب اعتبارات تخصصی (مندرج در قوانین بودجه سنواتی).
5- ساماندهی و پشتیبانی از ایجاد پیوند مناسب بین صنایع کوچک، متوسط و بزرگ، توسعه شبکه‌ها، خوشه‌های صنعتی و توسعه مراکز اطلاع‌رسانی و تجارت الکترونیک برای آن‌ها از طریق شرکت‌های زیرمجموعه.
6- حمایت و پشتیبانی از تحقیقات کاربردی، توسعه‌ای و ارتقاء سطح فنآوری در واحدهای کوچک صنعتی.
7- حمایت و پشتیبانی از انجام آموزش‌های تخصصی و برنامه‌های مربوط به ارتقاء مهارت کارکنان و داوطلبان ایجاد و توسعه صنایع کوچک.
8- ساماندهی اقدامات پشتیبانی از واحدهای کوچک صنعتی نوپا (در شرف ایجاد) و فراهم آوردن سازوکار لازم برای پشتیبانی از فعالیت‌های مخاطره‌پذیر در صنایع کوچک از طریق شرکت‌های زیرمجموعه.
9- حمایت و پشتیبانی از توسعه بازار و همکاری‌های فنی، اقتصادی و فنآوری بین صنایع کوچک کشور با سایر کشورها.
10- مطالعه، بررسی و برنامه‌ریزی همه‌جانبه جهت احداث شهرک‌های صنعتی، اعم از عمومی، تخصصی (از جمله صنایع تبدیلی، کشاورزی و غیره)، فنآوری، مجموعه کارگاهی و زادپروری (انکوباتوری).
11- سازماندهی احداث شهرک‌های صنعتی و ارائه خدمات ضروری برای متقاضیان ایجاد واحدهای تولیدی و خدماتی توسط شرکت‌های زیرمجموعه.
12- تأسیس شرکت‌های شهرک‌های صنعتی زیرمجموعه برای ایجاد عملیات مقرر در این اساسنامه با رعایت سیاست‌های عمومی دولت در رابطه با توسعه صنایع در سطح کشور.
13- انجام عملیات و خدمات مورد نیاز شرکت‌های زیرمجموعه در کلیه زمینه‌ها (فنی، مالی، اداری، خدماتی، آموزشی، اطلاع‌رسانی، بازرگانی و مشاوره‌ای) برای گسترش و تأمین تأسیسات زیربنایی شهرک‌های صنعتی و سایر خدمات مورد نیاز.
14- ایجاد هماهنگی در احداث، اجرا و اداره امور شهرک‌های صنعتی و نظارت بر آن‌ها به‌منظور استفاده مطلوب از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده.
15- مشارکت در هر نوع فعالیت که موجب تسهیل تحقق اهداف مندرج در قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران ـ مصوب 1362 ـ و اصلاحیه بعدی آن گردد.
16- انجام کلیه اموری که ضمن هماهنگی، استفاده مطلوب از امکانات شهرک‌های صنعتی را در یک روند خودگردان از جهت مالی فراهم نماید.
17- انجام سایر اموری که موجب رفع موانع و مشکلات فراراه توسعه و گسترش صنایع کوچک در سطح کشور می‌شود، در چارچوب اساسنامه و با رعایت قوانین مربوط.
 
ماده 5- سرمایه سازمان مبلغ سه میلیارد و پانصد و شصت و سه‌ میلیون (3.563.000.000) ریال می‌باشد که به سی و پنج هزار و ششصد و سی سهم یکصد هزار ریالی با نام تقسیم و تمامی آن متعلق به دولت و غیرقابل انتقال می‌باشد.
 
فصل سوم: ارکان سازمان
ماده 6- سازمان دارای ارکان زیر است:
الف) مجمع عمومی.
ب) هیأت‌ مدیره.
ج) بازرس (حسابرس).
 
ماده 7- مجمع عمومی سازمان مرکب از وزرای صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی، نیرو، امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد و ریاست مجمع عمومی با وزیر صنایع و معادن است.
تبصره- مجمع عمومی با حضور اکثریت اعضاء رسمیت خواهد داشت و مصوبات آن با آراء حداقل چهار نفر لازم‌الاجرا خواهد بود.
 
ماده 8- مجمع عمومی به دعوت رئیس مجمع عمومی حداقل سالی دو بار، یک بار در نیمه اول سال برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت‌های مالی سال قبل و یک بار در نیمه دوم سال برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال آتی و خط مشی و سایر اموری که در دستور جلسه قرار دارد، تشکیل خواهد شد. علاوه بر آن، هر موقع لازم باشد، جلسات مجمع عمومی به تصمیم رئیس مجمع عمومی و یا هریک از اعضای مجمع عمومی و بنا به درخواست هیأت‌ مدیره و یا رئیس هیأت‌ مدیره و یا بازرس (حسابرس) تشکیل خواهد شد.
تبصره- هیأت‌ مدیره و بازرس (حسابرس) بدون حق رأی با دعوت رئیس مجمع عمومی در جلسات مجمع عمومی سازمان شرکت خواهند نمود.
 
ماده 9- دستور جلسه و تاریخ تشکیل مجمع عمومی ده روز قبل از تشکیل آن کتباً برای اعضای مجمع عمومی ارسال می‌شود. جلسات مجمع عمومی با حضور رئیس مجمع و حداقل سه عضو دیگر رسمیت می‌یابد.
 
ماده 10- وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:
1- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به خط مشی و سیاست‌های سالانه سازمان و شرکت‌های زیرمجموعه.
2- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیأت‌ مدیره جهت ایجاد شهرک‌های صنعتی جدید و ارائه پیشنهاد لازم به هیأت وزیران جهت تصویب.
3- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت‌های مالی سازمان و صورت‌های مالی تلفیقی و گزارش عملکرد فعالیت‌های سازمان با توجه به گزارش بازرس (حسابرس).
4- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به آیین‌نامه‌های مالی و استخدامی و معاملاتی سازمان با رعایت قوانین و پیشنهاد به هیأت وزیران برای تصویب.
5- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به برنامه عملیات و بودجه سالیانه، اصلاحیه بودجه سازمان و نحوه تقسیم سود با رعایت ماده (140) قانون اصلاح قانون تجارت.
6- انتخاب بازرس (حسابرس) و تعیین حق‌الزحمه وی.
7- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادات هیأت‌ مدیره در رابطه با افزایش یا کاهش سرمایه و تغییر مفاد اساسنامه و ارائه پیشنهاد به هیأت وزیران جهت تصویب.
8- تعیین اعضای هیأت‌ مدیره و حقوق و مزایا و پاداش عملکرد آن‌ها در حدودی که شورای حقوق و دستمزد مقرر می‌نماید و با رعایت ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.
9- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت ثبت آگهی‌های سازمان.
10- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین مربوط در دستور جلسه مجمع عمومی گذاشته شده است.
11- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اساسنامه نمونه شرکت‌های شهرک‌های صنعتی زیرمجموعه و اصلاح اساسنامه آن‌ها و ارائه به هیأت وزیران جهت تصویب.
12- بررسی و تصویب آیین‌نامه‌های موضوع قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران ـ مصوب 1362 ـ و اصلاحات بعدی آن.
13- اعطای وکالتنامه لازم برای واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه مشمول واگذاری به سازمان خصوصی‌سازی.
 
ماده 11- اعضای هیأت‌ مدیره سازمان متشکل از پنج نفر می‌باشند که توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند. از بین اعضای هیأت‌ مدیره یک نفر به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و تصویب مجمع عمومی به‌عنوان رئیس هیأت‌ مدیره و مدیرعامل انتخاب می‌شود و سمت معاونت وزارت صنایع و معادن را داشته و از مزایای آن استفاده خواهد کرد.
اعضای هیأت‌ مدیره سازمان از افرادی که دارای تحصیلات عالی و سوابق مدیریتی باشند، به‌مدت دو سال منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است.
جلسات هیأت‌ مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات اتخاذ شده با اکثریت آراء اعضای هیأت‌ مدیره معتبر خواهد بود.
جلسات هیأت‌ مدیره می‌باید حداقل هر پانزده روز یک بار تشکیل شود. اداره جلسات با مدیرعامل و رئیس هیأت‌ مدیره خواهد بود.
تبصره 1- مدیرعامل و اعضای هیأت‌ مدیره سازمان علاوه بر رعایت قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری ـ مصوب 1337 ـ حق ندارند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات شرکت سهیم شوند.
تبصره 2- پذیرش هر سمت دیگر به‌طور موظف و یا غیرموظف در شرکت‌های مادر تخصصی و شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها از سوی اعضای هیأت‌ مدیره شرکت مادر تخصصی و هیأت‌ مدیره شرکت‌های زیرمجموعه ممنوع می‌باشد.
 
ماده 12- هیأت‌ مدیره جز درباره موضوعاتی که به موجب این اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی است، دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور سازمان می‌باشد. موارد زیر بدون این‌که اختیارات مزبور را محدود کند، از جمله اختیارات هیأت‌ مدیره است:
1- پیگیری جهت حصول برنامه‌ها و طرح‌های مصوب در حدود اهداف و وظایف سازمان.
2- اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی سازمان.
3- تهیه سیاست‌ها و خط مشی‌های سالانه سازمان و شرکت‌های زیرمجموعه جهت ارائه به مجمع عمومی.
4- بررسی و تأیید گزارش عملیات سالیانه هیأت‌ مدیره و صورت‌های مالی سازمان و صورت‌های مالی تلفیقی برای تسلیم به بازرس (حسابرس) سازمان.
5- بررسی بودجه سالانه سازمان، پیشنهادی رئیس هیأت‌ مدیره و مدیرعامل جهت ارائه به مجمع عمومی.
6- تهیه و تنظیم اساسنامه و اصلاحیه اساسنامه شرکت‌های زیرمجموعه حسب نیاز و با توجه به قوانین و مقررات ذی‌ربط جهت ارائه به مجمع عمومی.
7- تهیه و تنظیم برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت و آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی مورد نیاز جهت پیشنهاد به مجمع عمومی.
8- تعیین حقوق و مزایای مدیران شرکت‌های زیرمجموعه بر اساس قوانین و مقررات مربوط.
9- بررسی و ارائه پیشنهادات در مورد ایجاد شهرک صنعتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط جهت تصمیم‌گیری به مجمع عمومی.
10- بررسی و تصویب طرح‌های پیشنهادی رئیس هیأت‌ مدیره و مدیرعامل جهت ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب از امکانات شهرک‌های صنعتی.
11- تهیه طرح شهرک‌های صنعتی بر اساس ضوابط اعلام شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی برای احداث شهرک‌های صنعتی و بررسی و تصویب طرح‌ها بر اساس همان ضوابط (با توجه به بند 7 ماده واحده قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران ـ مصوب 1362 ـ).
12- بررسی و پیشنهاد تأسیس شرکت‌های شهرک‌های صنعتی زیرمجموعه در نقاط مختلف کشور به مجمع عمومی.
13- بررسی و تصویب طرح‌های پیشنهادی برای خودکفایی شهرک‌های صنعتی.
14- ارائه پیشنهاد هر نوع مشارکت و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های زیرمجموعه به مجمع عمومی به‌منظور طی مراحل قانونی مربوط.
15- نمایندگی سهام سازمان در مجامع عمومی شرکت‌های زیرمجموعه و واحدهایی که تمام یا قسمتی از سهام آن‌ها به سازمان تعلق دارد.
16- طراحی و ارائه برنامه‌های آموزشی در جهت تربیت و ارتقاء کادر مدیریت در شرکت‌های زیرمجموعه.
 
ماده 13- مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی سازمان بوده و دارای اختیارات لازم برای انجام کلیه امور سازمان در چارچوب بودجه و برنامه مصوب و اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط به مصوبات مجمع عمومی و مصوبات هیأت‌ مدیره می‌باشد و دارای وظایف و اختیارات زیر است:
1- اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیأت‌ مدیره و انجام کلیه امور اداری و اجرایی سازمان در حدود بودجه مصوب. 
2ـ تهیه سیستمهای پیشرفته مدیریتی جهت سازمان و شرکتهای زیرمجموعه و ارایه به هیئت‌مدیره. 
3ـ تهیه و تنظیم بودجه سالانه سازمان و شرکتهای زیرمجموعه و ارایه به هیئت‌مدیره. 
4ـ تهیه و تنظیم صورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی و گزارش عملکرد سالانه سازمان. 
5 ـ نظارت برحسن اجرای وظایف مندرج در قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران ـ مصوب 1362ـ و اصلاحات بعدی آن. 
6 ـ نمایندگی سازمان در مراجع قضایی و اداری. 
7 ـ رسیدگی و اخذ تصمیم درباره کلیه امور اداری،‌ آموزشی، استخدامی و اخراج کارکنان طبق آیین نامه‌های داخلی سازمان و با رعایت قوانین و مقررات مربوط. 
8 ـ تهیه تشکیلات و آیین‌نامه‌های مورد نیاز سازمان و پیشنهاد به هیئت‌مدیره. 
9ـ طرح اقامه دعوی علیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و مؤسسات و شرکتهای دولتی و غیردولتی در موارد لزوم و دفاع از کلیه دعاوی که علیه سازمان اقدام شده‌اند و اقامه دعوی متقابل، ورود ثالث در دعوی و جلب ثالث و دفاع از دعاوی متقابل در تمام مراجع. 
10ـ انجام سایر اموری که با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای پیشبرد هدفهای سازمان ضروری است. 
تبصره 1ـ مدیرعامل می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به موجب ابلاغ کتبی به هریک از اعضای هیئت‌مدیره یا سایر مدیران ارشد سازمان به تشخیص و مسئولیت خود تفویض نماید. 
 
ماده 14ـ مجمع عمومی عادی سالانه، بازرس (حسابرس) سازمان را برای مدت یک سال انتخاب می‌کند. 
 
ماده 15ـ بازرس (حسابرس) باید درباره صحت صورتهای مالی که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می‌کنند و همچنین درباره صحت اطلاعاتی که مدیران دراختیار مجمع عمومی گذاشته‌اند اظهارنظر نموده و گزارش خود را به مجمع عمومی عادی تسلیم نماید. گزارش بازرس (حسابرس) باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت اعضای مجمع عمومی ارسال گردد. تصمیماتی که بدون گزارش بازرس (حسابرس) راجع به صورت‌های مالی از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود، از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
 
ماده 16- چنان‌چه بازرس (حسابرس) در ضمن بازرسی اشکالاتی را ملاحظه نماید، مکلف است مراتب را کتباً به اطلاع مدیرعامل برساند و اگر نسبت به رفع اشکال اقدام نشد، می‌تواند موضوع را به مجمع عمومی گزارش نماید.
 
ماده 17- بازرس (حسابرس) حق ندارد در امور جاری سازمان مداخله نماید و باید وظایف خود را طوری انجام دهد که اخلالی در کار جاری سازمان ایجاد ننماید.
 
ماده 18- به‌منظور اعمال منظم و روشمند فرآیند ارزیابی و حصول اطمینان از کارآیی و اثربخشی عملیات و رعایت صرفه‌‌های اقتصادی و سنجش اعمال مدیریت بر اساس معیارهایی که از پیش تعیین شده و انعکاس نتایج آن در گزارش‌ها و نظارت بر حسن اداره سازمان و شرکت‌های زیرمجموعه بر اساس برنامه‌ها و اهداف مصوب و همچنین حصول اطمینان از استقرار سیستم‌های کنترلی، کمیته حسابرسی عملکرد زیر نظر هیأت‌ مدیره سازمان تشکیل می‌شود.
 
ماده 19- سال مالی سازمان از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه هر سال می‌باشد. صورت‌های مالی سازمان همراه با گزارش عملیات سالانه هیأت‌ مدیره باید در موعد مقرر قانونی به بازرس (حسابرس) سازمان داده شود و حسابرسان مکلف‌اند گزارش خود را در مواعد قانونی مربوط به مجمع عمومی تسلیم نمایند.
 
ماده 20- سازمان مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این اساسنامه، آیین‌نامه‌های مربوط را تهیه و برای تصویب به مراجع ذی‌ربط تسلیم نماید و تا موقعی که آیین‌نامه‌های مذکور به تصویب برسد، مقررات فعلی سازمان اجرا خواهد شد.
این اساسنامه به موجب نامه شماره 12973/30/84 مورخ 1384.05.27 شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است.
 
پست الکترونيک همکاران
پیام مدیرعامل

به نام پرودگار متعال

خدمتگزاران شما در شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان از بدو تأسیس تا كنون سعی داشته‌اند كه به پشتوانه بررسی آگاهانه بستر فعالیت، ارزیابی ویژگی‌های محیط كسب و كار، درك صحیح و كارشناسانه از نیازهای اقتصاد كشور و شناسایی نیازهای به حق صنعتگران ارجمند، با خدمات جدید و به‌روز، زمینه‌ساز خدمت‌دهی مناسب و درخور باشند.

نمایش
بانک ها
اوقات

هواشناسی
Semnan, Iran
25°C
Fog, Warm