ورود کاربر
سایت
  •  
  •                    
  •  

برگزاري دوره هاي آموزشي ويژه شاغلين واحدهاي صنعتي

1- محدوده برنامه هاي آموزشي، صنايع داخل شهركهاي صنعتي و صنايع كوچك (1-50 نفر شاغل) خارج از شهركهاي صنعتي را شامل مي شود.

2- مخاطبين دوره هاي آموزشي مديريتي ، مهارتي و كارآفريني را  مديران ، كارشناسان  و كارگران شاغل در واحدهاي صنعتي داخل شهرك و صنايع كوچك خارج شهرك هاي صنعتي و همچنين مديران و كارشناسان صنايع در حال بهره برداري و يا متقاضيان احداث واحدهاي صنعتي در شهركهاي صنعتي تشكيل مي دهند.

3- تقسيم بندي دوره هاي آموزشي تحت حمايت شركت :

دوره هاي مديريتي، كارشناسي: كليه آموزش هايي را كه منجر به ارتقاء علمي فراگيران در خصوص مسائل مديريتي وتخصصي  نظير مسائل بازار ، بهره وري ،استانداردهاي كيفي، موضوعات تخصصي صنايع  و..... شامل ميگردد. مخاطبين اين نوع دوره ها را ،مديران و كارشناسان صنايع كوچك و واحدهاي صنعتي مستقر در شهركهاي صنعتي تشكيل مي دهند. اين نوع از دوره هاي آموزشي  هدف افزايش دانش و تخصص مورد نظر را در مخاطبين دنبال مي نمايد.

دوره هاي كارآفريني: با توجه به تعداد قابل ملاحظه متقاضيان سرمايه گذاري كه بدنبال احداث واحدهاي صنعتي جديد و يا توسعه واحدهاي موجود هستند  ، بمنظور آشنا كردن  ايشان با نحوه ايجاد و مديريت كسب و كار ، آموزش هاي كارآفريني از اهميت ويژه اي برخوردار مي گردد. هدف از برگزاري  اين دوره ها ارتقا مهارت هاي كسب و كار  متقاضيان ايجاد و توسعه كسب و كار مي باشد. در دوره هاي كارآفريني مورد حمايت شركت ، دارندگان جواز تاسيس احداث واحد صنعتي و يا كسانيكه نسبت به انعقاد قرارداد واگذاري زمين در شهركها و نواحي صنعتي اقدام كرده مخاطبين اصلي دوره ها را تشكيل مي دهند.

دوره هاي مهارتي:  كليه آموزش هايي كه منجر به ارتقاء مهارت در فرآيندهاي عملياتي( نظير دوره هاي جوشكاري و يا دوره هاي زبان آموزي و يا كاربرد كامپيوتر و نرم افزارهاي مربوطه) شامل ميگردد. از ويژگيهاي شاخص فرآيند هاي عملياتي مي توان به تكرار وظيفه و انجام آن از طريق كاربا يك دستگاه، ماشين آلات و يا نرم افزار هاي مرتبط ميباشد. مخاطبين اصلي دوره هاي آموزشي مهارتي را كارگران و تكنسين هاي صنايع كوچك و واحدهاي صنعتي مستقر در شهركهاي صنعتي تشكيل مي دهند

4- ميزان حمايت مالي از دوره هاي آموزشي به ميزان 40 درصد مي باشد.

5- دوره هاي آموزشي بنا به تناسب نوع دوره هاي آموزشي مي تواند داخل شهركهاي صنعتي و يا واحدهاي صنعتي برگزار گردد .

6- به منظور فعالسازي مراكز ارتقا مهارت در شهركهاي صنعتي، ظرفيت اين مراكز در اجراي
دوره هاي آموزشي مورد بهره برداري قرار مي گيرد.

7- برگزاري دوره هاي آموزشي مديريتي و كارآفريني از طريق موسسات آموزشي معتبر و واجد صلاحيت صورت مي گيرد.

8- ارائه مدرك آموزشي معتبر براي فراگيران كه حضور منظم و ارزيابي مثبتي در دوره ها داشته اند صورت مي پذيرد.

9- مشخصات دوره هاي آموزشي و نحوه ثبت نام در دوره ها در تقويم آموزشي شركت درج
 مي گردد . لذا  علاقه مندان مي توانند علاوه بر دريافت تقويم از طريق پست ، با مراجعه به سايت اين شركت ، تقويم آموزشي را دريافت نمايند.

پست الکترونيک همکاران
پیام مدیرعامل

به نام پرودگار متعال

خدمتگزاران شما در شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان از بدو تأسیس تا كنون سعی داشته‌اند كه به پشتوانه بررسی آگاهانه بستر فعالیت، ارزیابی ویژگی‌های محیط كسب و كار، درك صحیح و كارشناسانه از نیازهای اقتصاد كشور و شناسایی نیازهای به حق صنعتگران ارجمند، با خدمات جدید و به‌روز، زمینه‌ساز خدمت‌دهی مناسب و درخور باشند.

نمایش
بانک ها
اوقات

هواشناسی
Semnan, Iran
25°C
Fog, Warm