ورود کاربر
سایت
  •  
  •                    
  •  

تعاریف و مفاهیم

 شهرک صنعتی : مکانی است دارای محدوده و مساحت معین برای استقرار مجموع های ار واحد صنعتی . پژوهشی و فن آوری و خدمات پشتیبانی ازقبیل طراحی مهندسی . آموزشی . اطلاع رسانی مشاوره ای . بازرگانی که تمام یا پاره های از امکانات زیربنایی و خدمات ضروری را به نوع و وسعت شهرک و ترکیب فعالیتهای آن در اختیار واحدهای مذکور قرار می دهد .
 
  حق انتفاع : عبارت است ازحق استفاده ازامکانات زیربنایی و خدمات ضروری شهرک صنعتی که در مقابل پرداخت هزینه های مصوب شرکت شهرکهای صنعتی توسط اشخاص طرف قرارداد پرداخت می گردد . 
 
  قرارداد تخصیص زمین : عبارت است از قراردادی که بین شرکت شهرکهای صنعتی و طرف قرارداد جهت تخصیص زمین و استفاده از امکانات زیربنایی و خدمات ضروری شهرکهای صنعتی مطابق متن قرارداد نمونه مصوب شرکت شهرکهای صنعتی منعقد می گردد . 
 
  امکانات زیربنایی و خدمات ضروری : عبارت ازتاسیسات و خدماتی است که به منظور تامین نیازهای صنعتی و خدمات پشتیبانی طرف قرارداد در شهرک صنعتی بر حسب ضرورت و متناسب با امکانات شرکت فرعی ایجاد و مورد بهره برداری قرار می گیرد .
 
 

پست الکترونيک همکاران
پیام مدیرعامل

به نام پرودگار متعال

خدمتگزاران شما در شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان از بدو تأسیس تا كنون سعی داشته‌اند كه به پشتوانه بررسی آگاهانه بستر فعالیت، ارزیابی ویژگی‌های محیط كسب و كار، درك صحیح و كارشناسانه از نیازهای اقتصاد كشور و شناسایی نیازهای به حق صنعتگران ارجمند، با خدمات جدید و به‌روز، زمینه‌ساز خدمت‌دهی مناسب و درخور باشند.

نمایش
بانک ها
اوقات

هواشناسی
Semnan, Iran
25°C
Fog, Warm