ورود کاربر
سایت
  •  
  •                    
  •  

درخواست انشعاب برق

 

 

 
توضیحات مراحل انجام کار
متقاضیان محترم جهت وصل انشعاب برق به امور مشترکین مراجعه نموده و درخواست خود براساس نیاز پیش بینی و برآورده شده را تحویل این واحد می دهند.

 

ارایه در خواست متقاضی به واحد امور مشترکین
در این مرحله سهم الشرکه متقاشی توسط امور مشترکین محاسبه گردیده و جهت پرداخت به متقاضی   ارایه می گردد.

     پس از پرداخت هزینه های اعلام شده، متقاضی جهت انعقاد قرارداد به شرکت برق مربوطه معرثی می گردد.

تعیین سهم الشرکه متقاضی توسط امور مشترکین و پرداخت آن توسط متقاضی یا معرفی متقاضی به شرکت توزیع برق استان توسط امور مشترکین
متقاضی می بایست ضمن انعقاد قرارداد با شرکت توزیع برق، نسبت به انجام تعهدات و ضوابط جهت تعیین نقشه و طرح و تعیین محل احداث اطاقک برق اقدام و نهایتا پس از انجام مراحل فوق،تعهدات فنی خود در قرارداد مشترک با شرکت توزیع برق را انجام دهد.
معرفی متقاضی به شرکت برق منطقه ای جهت انعقاد قرارداد
اجرای تعهدات متقاضی که در قرارداد تیپ شرکت توزیع برق مشخص گردیده ،پیمانکار واجد صلاحیت (با نظر شرکت توزیع) انجام می شود .

تین تعهدات شامل تهیه ترانس ، تهیه و نصب تیر بتونی اضافی، کات اوت و متعلقات مربوطه، سیم و حفر چاه ارت و... می باشد. آخرین مرحله وصل به شبکه با نظر شرکت توزیع می باشد.

وصل انشغاب متقاضی توسط شرکت توزیع برق
 

 

 

پست الکترونيک همکاران
پیام مدیرعامل

به نام پرودگار متعال

خدمتگزاران شما در شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان از بدو تأسیس تا كنون سعی داشته‌اند كه به پشتوانه بررسی آگاهانه بستر فعالیت، ارزیابی ویژگی‌های محیط كسب و كار، درك صحیح و كارشناسانه از نیازهای اقتصاد كشور و شناسایی نیازهای به حق صنعتگران ارجمند، با خدمات جدید و به‌روز، زمینه‌ساز خدمت‌دهی مناسب و درخور باشند.

نمایش
بانک ها
اوقات

هواشناسی
Semnan, Iran
25°C
Fog, Warm