ورود کاربر
سایت
  •  
  •                    
  •  

صدور سند مالكيت

  مراحل انجام کار
متقاضیان محترم باید در ابتدا نسبت به تهیه و ارایه مدارک ذیل به امور حقوقی شرکت اقدام نمایند:

- در خواست صدور سند مالکبت

- پروانه بهره برداری

- تاییدیه امور مالی شرکت مبنی بر نداشتن بدهی معوق (این تاییدیه باید با هماهنگی امور قراردادها از امور مالی اخذ شود.درصورتی که متقاضی بدهی داشته باشد باید نسبت به تسویه حساب نهایی اقدام نماید.این بدهی ممکن است مواردی از قبیل اقساط معوق،انشعاب برق وهزینه های مصارف و شارژ باشد.)

- مجوز احداث ساختمان و احتمالا اصلاح مساحت

- گواهی پایان کار

- تاییدیه امور تاسیسات با هماهنگی امور قراردادها مبنی بر نصب انشعاب آب واحد و نداشتن بدهی آب

- آگهی آخرین تغییرات برای اشخاص حقوقی و تصویر شناسنامه برای اشخاص حقیقی

- اصل دفترچه قرارداد

ارایه مدارک مورد نیاز به واحد امور حقوقی
پس از ارایه مدارک توسط متقاضی فرم صدور سند مالکیت تفکیکیتکمیل و به تایید واحدهای ذیربط رسیده،همچنین از بانک تسهیلات دهنده استعلام صورت می گیرد و سپس با هماهنگی واحد حقوقی مدیر عامل شرکت دستور صدور سند مالکیت را صادر می نماید.
تعداد استعلامهای واحد های مربوطه و ارایه به واحد حقوقی و دستور مدیر عامل شرکت مبنی بر بودن معرفی متقاضی جهت صدور سند
با توجه به صورتمجلس تفکیکی شهرکهای صنعتی در دفتر خانه های اسناد رسمی،متقاضی میبایست ضمن مراجعه به دفترخانه های مذپزبور و ارایه نامه شرکت شهرکهای صنعتی و مدارک مثبته شامل:

  1. آگهی آخرین تغییرات برای اشخاص حقوقی و تصویر شناسنامه برای اشخاص حقیقی
  2. صل دفترچه قرارداد
  3. تهیه پاسخ استعلامات که این مورد توسط دفتر خانه انجام می شود
  4. نهایتا هماهنگی با نماینده شرکت جهت حضور در دفترخانه و تنفیذ و امضای سند نسبت به دریافت سند اقدام نماید.

توجه : در هیچ یک از موارد فوق نیاز به استعلام از شهرداری نیست.

پس از تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی متقاضی بایستی جهت دریافت دفترچه مالکبت به اداره ثبت اسناد محل مربوطه مراجعه نماید.

معرفی به دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم سند مالکیت قطعی و امضای سند مالکیت توسط واحد حقوقی و صدور دثترچه مالکیت توسط ثبت اسناد ناحیه مربوطه
 

 

پست الکترونيک همکاران
پیام مدیرعامل

به نام پرودگار متعال

خدمتگزاران شما در شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان از بدو تأسیس تا كنون سعی داشته‌اند كه به پشتوانه بررسی آگاهانه بستر فعالیت، ارزیابی ویژگی‌های محیط كسب و كار، درك صحیح و كارشناسانه از نیازهای اقتصاد كشور و شناسایی نیازهای به حق صنعتگران ارجمند، با خدمات جدید و به‌روز، زمینه‌ساز خدمت‌دهی مناسب و درخور باشند.

نمایش
بانک ها
اوقات

هواشناسی
Semnan, Iran
25°C
Fog, Warm