ورود کاربر
سایت
  •  
  •                    
  •  

مراحل انجام کار احداث

توضیحات مراحل انجام کار
  متقاضیان محترم باید در ابتدا نسبت به ارایه مدرک ذیل به امور شرکت اقدام نمایند:

فرم تکمیل شده تقاضای صدور مجوز احداث ساختمان (متقاضیان محترم باید فرم خام مربوطه را از امور متقاضیان تهیه و تکمیل نمایند.(

فرم تکمیل شده نظارت توسط متقاضی و مهندس  ناظر همراه با تصویر پروانه معتبر اشتغال به کار مهندس ناظر در رشته ساختمان (این فرم نیز از امور متقاضیان اخذ می شود.)

فرم صورتمجلس تحویل زمین

تصویر اعلامیه تاسیس معتبر ویا مجوز انتقال همراه با فتوکپی آن همراه با 3 سری از نقشه های سایت و استراکچر و فنداسیون و detail مربوط و نقشه های آبرسانی و فاضلاب که به تایید و امضای مهندس ناظر رسیده باشد.

 ارایه مدارک مورد نیاز به امور متقاضیان شرکت

 پس از ارایه مدارک توسط متقاضی مدارک مربوطه مورد کنترل قرارگرفته و تطابق نقشه های طراحی شده با ضوابط و مقررات ساخت و ساز در شهرکهای صنعتی (پیوست شماره 1 ضمایم دفترچه قرارداد) مورد بررسی قرار می گیرد.

کنترل مدارک ارایه شده از سوی متقاضی توسط امور متقاضیان

 پس از کنترل مدارک متقاضی و در صورت کامل بودن آن فرم مجوز احداث ساختمان واحد صنعتی طی مدت حداکثر 48 ساعت بدون دریافت دریافت وجه در دو نسخه توسط امور متقاضیان تنظیم می شود و سپس با امضای مدیر عامل مورد تایید قرار می گیرد.

پس از صدور فرم مجوز ساختمان در دو نسخه یک نسخه آن به متقاضی تحویل و  نسخه دوم آن در پرونده متقاضی نگهداری می شود.

صدور و ارایه مجوز احداث ساختمان

 

 

پست الکترونيک همکاران
پیام مدیرعامل

به نام پرودگار متعال

خدمتگزاران شما در شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان از بدو تأسیس تا كنون سعی داشته‌اند كه به پشتوانه بررسی آگاهانه بستر فعالیت، ارزیابی ویژگی‌های محیط كسب و كار، درك صحیح و كارشناسانه از نیازهای اقتصاد كشور و شناسایی نیازهای به حق صنعتگران ارجمند، با خدمات جدید و به‌روز، زمینه‌ساز خدمت‌دهی مناسب و درخور باشند.

نمایش
بانک ها
اوقات

هواشناسی
Semnan, Iran
25°C
Fog, Warm