ورود کاربر
سایت
  •  
  •                    
  •  

مراحل تغيير كاربري قرارداد

مراحل تغيير كاربري قرارداد

1-ارائه درخواست از سوي دارنده قرارداد واگذاري زمين
2- در صورت اعمال تغييرات محصول از سوي سازمان صنايع و معادن طرح مورد بررسي قرار مي گيرد
3- اعلام درخواست متقاضي به امور مالي جهت اخذ هزينه هاي مربوط به برداخت بدهي احتمالي متقاضي
4- اعمال تغييرات در قرارداد واگذاري زمين موجود در اين شركت و متقاضي
5- ارسال جهت امضا به هيات مديره البته پس از اخذ امضا هاي مربوطه

پست الکترونيک همکاران
پیام مدیرعامل

به نام پرودگار متعال

خدمتگزاران شما در شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان از بدو تأسیس تا كنون سعی داشته‌اند كه به پشتوانه بررسی آگاهانه بستر فعالیت، ارزیابی ویژگی‌های محیط كسب و كار، درك صحیح و كارشناسانه از نیازهای اقتصاد كشور و شناسایی نیازهای به حق صنعتگران ارجمند، با خدمات جدید و به‌روز، زمینه‌ساز خدمت‌دهی مناسب و درخور باشند.

نمایش
بانک ها
اوقات

هواشناسی
Semnan, Iran
25°C
Fog, Warm