ورود کاربر
سایت
  •  
  •                    
  •  

مراكز خدمات فن آوري و كسب وكار

مراكز خدمات فن آوري و كسب وكار

²  مقدمه

   دهه آينده مرحله گذر بسيار حساسي براي اقتصاد و صنعت كشورمان مي‌باشد. افزايش فضاي رقابتي با ورود تدريجي كشورمان به عرصه تجارت جهاني، پيشبرد سياست خصوصي سازي و كاهش تصدي‌گري دولت، شرايط را به گونه‌اي رقم مي‌زنند كه پويايي و بقاي واحدهاي صنعتي و سازمانها را به تدريج به تابعي از شايستگي ايشان تبديل خواهد كرد.

   آزاد سازي اقتصاد دولتي، كاهش قوانين و مقررات دست و پاگير، تلاش براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني، حضور  رقباي خارجي در بازار مصرف كشور و چندين و چند دليل ديگر، سازمانهاي كشور را بر آن داشته تا با مجهز شدن به دانش روز مديريت درصدد حفظ بقاي خود در اين گذر سرنوشت ساز برآيند.

 

   مشاوره در تمامي مراحل شكل‌گيري و تعالي سازمان و به ويژه هنگام تأسيس آن امري لزومي و حياتي مي‌باشد. در مراحل اوليه شكل‌گيري  واحدهاي صنعتي و سازمانها، مشاوره‌هاي مناسب، ارايه دهنده تصويري روش از آينده پيش رو و تسهيل‌گر مراحل آماده سازي مؤسسان براي ورود به آن شرايط مي‌باشد. در اكثر مواقع اين مسير توسط بنيانگذاران واحدهاي صنعتي و سازمانها و به ويژه بنيانگذاران جوان تجربه نشده است، بنابراين مشاوره اين راه پرپيچ و خم را از طريق انتقال دانش و مهارت مورد نياز هموار و تسهيل مي‌نمايد.

 

 سازمان‌ها و شركت‌هاي نوپا نيز از اين قاعده مستثني نيستند و براي تضمين بخشي از فعاليت‌هاي خود بايد اهميت قابل توجهي براي بحث يادگيري قائل شدند و توجه درخوري را به آن معطوف سازند.

 

   به همين جهت شركت شهركهاي صنعتي استان سمنان مطابق اهداف متعالي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران در راستاي توسعه  صنعتي و با هدف توانمند سازي صنايع كوچك و شناسايي موانع موجود و تلاش در رفع آن موانع و توسعة واحدهاي صنعتي و گسترش بازار رقابتي در صدد اجراي طرح ارائة خدمات نرم‌افزاري به واحدها و مجموعه‌هاي صنعتي مي‌باشد. فاز اول طرح تأسيس مركز خدمات فن آوري و كسب و كار در گستره‌هاي قوانين حاكم و نظام صنعتي كشور؛ كار و روابط كارگر و كارفرما؛ تأمين اجتماعي؛ ماليات؛ گمرك؛ بانك و ..... برق؛ گاز و ..... براي صنعت و صنعتگر و ارائه راهكارهاي مقابله با موانع گوناگون در راه احداث، توسعه و رونق واحدهاي صنعتي مي‌باشد.

 اين مراكز بعنوان يكي از الگوها و ابزارهاي عمومي توسعه منطقه اي از طريق ارائه خدمات و پشتيباني هاي لازم به صنايع كوچك موجود و حمايت از صنايع در حال راه اندازي فعال خواهند شد.

 

²اهداف ايجاد مركز خدمات فن آوري و كسب وكار 

هدف از ارايه خدمات مشاوره‌ عمومي، كمك به واحدهاي صنعتي مختلف جهت آگاهي براي مواجهه با مشكلات عام صنايع مي‌باشد.

 

همچنين هدف از ارايه خدمات مشاوره‌اي تخصصي، همگامي با تغييرات رو به رشد محيط كسب و كار و رويارويي با چالش‌هاي پيش‌رو در دو سطح ملي و بين‌المللي مي‌باشد.

 

در ارايه اين خدمات درك صحيح از مسايل و ارتباط آنها با ساير عوامل سيستمي و نيز توجه به كاربردي بودن نتايج، از اصول بنيادين عرصه خدمات مشاوره‌اي مي‌باشد.

 

اهداف راه اندازي مراكز خدمات كسب و كار عبارتند از :

 

·توسعه صنعتي مناطق از طريق ارائه خدمات و ارتقاء بهره وري و سطح كيفي صنايع و خدمات.

 

·تمركز ارائه خدمات و پشتيباني ها در يك مكان.

 

·كاهش ديوان سالاري و اجتناب از هدر دادن زماني كه بايد در خدمت توليد صنعتگر باشد.

 

·ايجاد اقتصاد هم مكاني و هم افزايي بين صنعتگران و ميان آنها و ارائه دهندگان خدمات.

 

·ايجاد فرصتهاي شغلي مفيد و لازم براي توسعه.

 

 نحوه ارائه خدمات : 

 

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران با اتخاذ تمهيدات حقوقي و قانوني و هماهنگي، زيرساختهاي لازم فيزيكي و نرم افزاري را جهت ارائه متمركز و هدفمند خدمات متنوع از طرف نهادهاي مختلف مسئول و شركتهاي مشاوره اي فراهم مي سازد. اين خدمات عبارتند از :

 

 

 

 1- شبكه فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) :

 

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران با راه اندازي شبكه فناوري اطلاعات و ارتباطات در مراكز خدمات كسب و كار، موجبات تسهيل ارتباطات بين عوامل مختلف سيستم (اعم از نهادها، سازمانها و تشكلها و ...) را فراهم مي سازد، بنحوي كه متقاضي با مراجعه به اين مراكز پس از ثبت درخواست خود به بخشهاي تخصصي جهت دريافت خدمات هدايت خواهد شد. شبكه مربوطه تمهيدات لازم جهت استفاده از خدمات اينترنتي و اينترانتي را پيش بيني مي كند.

 

 

 

2- خدمات آب، برق، گاز، تلفن، كار و تامين اجتماعي، بيمه و بانك:

 

در مراكز خدمات كسب و كار خدمات ارائه شده توسط نهادها و سازمانهاي مختلف به شكل متمركز و حقيقي در محل مراكز و يا مجازي و با تمهيدات نرم افزاري با هماهنگي با نهادها و سازمانهاي تخصصي بالا به صنعتگران ارائه مي گردد.

 

 

 

3- سالنهاي همايش و كلاسهاي آموزش:

 

مراكز خدمات كسب و كار با توجه به سطح نياز مناطق، تجهيز به سالنهاي همايش و كلاسهاي آموزش جهت برگزاري سمينارها و دوره هاي آموزشي مختلف براي ارتقاء دانش توليدكنندگان و آگاهي دادن به آنها از تحولات در پهنه جهان و در سطح ملي، خواهند شد؛

 

 

 

4- نمايشگاههاي حقيقي و مجازي:

 

مراكز خدمات كسب و كار با بكارگيري فناوري اطلاعات و با اختصاص مكانهاي مناسب، اقدام به راه اندازي نمايشگاههاي مجازي و حقيقي محصولات براي توليدكنندگان مي نمايد.

 

 

 

5- مراكز انكوباتور:

 

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران با در اختيار گذاردن مكانهايي مجهز به تجهيزات لازم نوآوران و مخترعيني كه تراوشات فكري آنها هنوز به مرحله ساخت نمونه نرسيده است را تشويق به اين مهم نموده و تمهيدات و هماهنگي هاي بعدي را جهت تبديل نمونه اختراع به محصول صنعتي در مراكز توليدي حمايت مي نمايد.

 

 

 

6- مجله و نشريه:

 

مراكز خدمات كسب و كار با راه اندازي نشريه اختصاصي موجبات ارتباط بين بخشهاي مختلف توليد از ماده اوليه تا بازار نهايي مصرف را فراهم مي سازد.

 

 

 

7- آزمايشگاههاي تخصصي و مراكز تست:

 

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران با يك برنامه ريزي متمركز و با هدف حداكثرسازي استفاده از امكانات موجود، تمهيدات لازم جهت راه اندازي آزمايشگاههاي تخصصي و مراكز تست و يا فعال سازي آزمايشگاههاي موجود كه در اختيار نهادهاي ديگر هستند را ممكن مي سازد.

 

 

 

8- ارتباط با مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي:

 

مراكز خدمات كسب و كار با برقراري ارتباط با مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي نيازهاي صنعتگران را پس از پردازش و تبديل آنها به پروژه هاي تحقيقاتي – صنعتي در اختيار مراكز مربوط قرار مي دهد و بخشي از هزينه ها را با هدف ترغيب و تشويق صنعتگران به مباحث نوآوري تقبل مي كند.

 

 

 

9- مراكز مشاوره:

 

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران در مراكز خدمات كسب و كار زيرساختهاي لازم جهت استقرار و يا ارتباط On-Line با مراكز مختلف مشاوره اعم از فني، طراحي، معماري، مالي، بازرگاني تامين كرده و بخشي از هزينه هاي مربوط به شرطي كه موجبات به روز شدن فرآيند توليد،‌ ارتقاء كيفي و استاندارد كردن محصول و نوآوري در بنگاهها فراهم آيد را بعهده مي گيرد. 

 

 

 

10- آموزش و ارتقاء بهره وري نيروها و منابع انساني:

 

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران با هدف ارتقاء كيفي و مهارتهاي منابع انساني صنايع اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشهاي مهارتي متنوع در سطوح مختلف مي نمايد و بخشي از هزينه هاي مربوط را پس از اطمينان از بكارگيري اثربخش آنها در مراكز توليدي تقبل مي كند.

 

 

 

11- شركت در نمايشگاههاي ملي و بين المللي

 

مراكز خدمات كسب و كار تمهيدات لازم جهت تسهيل شركت صنايع در نمايشگاههاي ملي و بين المللي را با هماهنگي با نهادها و سازمانهاي موجود فراهم مي سازد.

 

 

 

12- ارتباط با نوآوران و مخترعين و انتقال دانش فني:

 

مراكز خدمات كسب و كار با ايجاد پايگاههاي داده ها در سيستم فناوري اطلاعات خود از نوآوريهاي موجود در سطح كشور و دنيا آگاه شده و با اطلاع رساني به موقع به صنعتگران موجبات ارتباط نوآوران و مخترعين را با مراكز توليدي – صنعتي با هدف ارتقاء كيفي محصولات صنعتگران و ادغام نوآوري و استفاده بهينه از خدمات فكري آنها را فراهم مي سازد. مركز پس از اطمينان از اقتصادي بودن نوآوريهاي مربوط، بخشي از هزينه خريد و بكارگيري آن در صنايع را تقبل مي كند.

 

 

 

13- خدمات حسابداري و دفترنويسي:

 

مراكزخدمات كسب و كار با تمهيدات لازم و هماهنگي با هم و همچنين با نهادهاي تخصصي در سطح كشور موجبات بكارگيري سيستمهاي نرم افزاري استاندارد حسابداري و دفتر نويسي را براي توليدكنندگان و ارائه دهندگان خدمات تدوين و با اتخاذ سياستهاي ترغيب و تشويق و تقبل بخشي از هزينه هاي مربوط آنها را مجاب به بكارگيري آنها مي نمايد.

 

 

 

14- تسهيلات و خدمات مالي:

 

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران با ايجاد صندوقهاي تخصصي و يا يك صندوق عمومي (با وظايف متعدد) راهكار ارائه تسهيلات و تقبل بخشي از هزينه هاي ارتقاء كيفي و ارتباط با بازارهاي صادراتي را عملياتي مي كند.

 

²  نقش شركت در ارايه خدمات مشاوره‌اي

شركت در فرآيند ارايه خدمات مشاوره‌اي، حسب نياز و تقاضاي واحدهاي صنعتي مي‌تواند نقش خود را به يكي از اشكال زير ايفا نمايد.

1 – مشاور مادر: حضور فعال در فرآيند اجراي طرحهاي كلان مشاوره‌اي و پژوهشي.

2 – ارايه دهندة خدمات مشاوره‌اي: شركت مي‌تواند به عنوان ارايه دهندة خدمات مشاوره‌اي باليني در فرآيند اجراي عمليات واحدهاي صنعتي دخالت مستقيم داشته باشد.

3 – نظارت بر اجراي خدمات مشاوره‌اي: در جايگاه سوم شركت مي‌تواند به عنوان ناظر، بر عملكرد شركت‌هاي ارايه كنندة خدمات مشاوره‌اي نظارت نمايد.

²  اصول محوري در ارايه خدمات مشاوره‌اي

در ارايه خدمات مشاوره‌اي انواع شيوه‌ها و روش‌هاي علمي و متغيرهاي اثر گذاري بر فعاليت‌هاي واحدهاي صنعتي بررسي مي‌شوند تا بر پايه آنها بتوان شناخت علمي و دقيقي از محيط درون و بيرون و نيز ساز  و كارهاي در حال اجراي كارفرمايان كسب نمود تا به اين ترتيب بتوان مؤسسات و واحدهاي صنعتي را در بهبود عمليات، توان رقابت و نيل به اهداف عاليه و استراتژيك ياري نمود.

²  انواع خدمات قابل ارايه در مركز خدمات فن آوري و كسب وكار 

تحولات در محيط و ظهور شرايط نوين كسب و كار باعث شد تا محدوده، عمق و پيچيدگي خدمات مشاوره‌اي افزايش يابد.

اين خدمات به شكل همكاري و تعامل تنگاتنگ با مديران در شناخت صحيح مسايل، همكاري در فرآيند برنامه‌ريزي حل مسايل و نيز ارايه طريق در حوزه‌هاي ذيل ارايه مي‌شود.

1 – استراتژي و تحول

2 – توليد و عمليات

3 – كيفيت

4 – فرآيندها

5 – فن آوري و مديريت اطلاعات

6 – مالي

7 – سازمان

8 – منابع انساني

9 – بهره‌وري

10 – بازار

11 – مطالعات اقتصادي و اجتماعي

12 – تكنولوژي

پست الکترونيک همکاران
پیام مدیرعامل

به نام پرودگار متعال

خدمتگزاران شما در شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان از بدو تأسیس تا كنون سعی داشته‌اند كه به پشتوانه بررسی آگاهانه بستر فعالیت، ارزیابی ویژگی‌های محیط كسب و كار، درك صحیح و كارشناسانه از نیازهای اقتصاد كشور و شناسایی نیازهای به حق صنعتگران ارجمند، با خدمات جدید و به‌روز، زمینه‌ساز خدمت‌دهی مناسب و درخور باشند.

نمایش
بانک ها
اوقات

هواشناسی
Semnan, Iran
25°C
Fog, Warm