ورود کاربر
سایت
  •  
  •                    
  •  

مصوبات سفر دور اول

رديف

موضوع  مصوبات

1

تصفيه خانه فاضلاب شاهرد

2

تصفيه خانه فاضلاب ايوانكي 

3

تصفيه خانه فاضلاب  دامغان

4

ايجاد منطقه ويژه اقتصادي سمنان

5

صدور مجوز تأمين آب به ميزان 100 ليتر در شهركهاي و نواحي صنعتي شهرستان هاي دامغان و شاهرود

6

اجراي زير سازي خط فرعي راه  آهن به شهرك صنعتي سمنان با سكوي بارانداز سمنان

7

واگذاري شهرك صنعتي علي آباد به شركت شهركهاي صنعتي استان سمنان

8

بررسي وضعيت موجود دو شهرك فجر و جنت آباد (گرمسار) و نواحي صنعتي استان و راه كارهاي اجرايي براي حل مشكلات جهت اعمال مديريت شركت شهركهاي صنعتي سمنان بر شهركها و نواحي مذكور 

9

استفاده مجدد از پساب تصفيه خانه سمنان در سال 1386

10

مركز خدمات فناوري و كسب وكار

11

ايجاد شهرك صنعتي آرادان

 

پست الکترونيک همکاران
پیام مدیرعامل

به نام پرودگار متعال

خدمتگزاران شما در شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان از بدو تأسیس تا كنون سعی داشته‌اند كه به پشتوانه بررسی آگاهانه بستر فعالیت، ارزیابی ویژگی‌های محیط كسب و كار، درك صحیح و كارشناسانه از نیازهای اقتصاد كشور و شناسایی نیازهای به حق صنعتگران ارجمند، با خدمات جدید و به‌روز، زمینه‌ساز خدمت‌دهی مناسب و درخور باشند.

نمایش
بانک ها
اوقات

هواشناسی
Semnan, Iran
25°C
Fog, Warm