ورود کاربر
سایت
  •  
  •                    
  •  

مصوبات سفر دور دوم

رديف

موضوع  مصوبات

1

اختصاص مبلغ یکصد و بیست میلیارد ریال برای تکمیل زیرساخت شهرکها و نواحی صنعتی استان

2

اجرای تصفیه خانه شهرک صنعتی گرمسار

3

مطالعه امکان سنجی تصفیه خانه شهرکهای صنعتی  شهمیرزاد و سرخه در سال 88

4

انجام مطالعات شناختی و ایجاد دو خوشه قطعات خودرو و خوشه صنعتي گچ توسط سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران

5

صدور مجوز ايجاد مجتمع فناوري (IT)

6

تکمیل مرکز خدمات فناوری کسب و کار

 

پست الکترونيک همکاران
پیام مدیرعامل

به نام پرودگار متعال

خدمتگزاران شما در شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان از بدو تأسیس تا كنون سعی داشته‌اند كه به پشتوانه بررسی آگاهانه بستر فعالیت، ارزیابی ویژگی‌های محیط كسب و كار، درك صحیح و كارشناسانه از نیازهای اقتصاد كشور و شناسایی نیازهای به حق صنعتگران ارجمند، با خدمات جدید و به‌روز، زمینه‌ساز خدمت‌دهی مناسب و درخور باشند.

نمایش
بانک ها
اوقات

هواشناسی
Semnan, Iran
25°C
Fog, Warm