ورود کاربر
سایت
  •  
  •                    
  •  

مصوبات سفر دور سوم

رديف

موضوع  مصوبات

1

اختصاص مبلغ يكصدوپنجاه ميليلارد ريال براي تكميل و تامين تاسيسات زيربنايي شهركها و نواحي صنعتي استان طي سالهاي 1390 و 1391

2

صدور مجوز براي ايجاد شهرك تخصصي فناوري اطلاعات و سرمايه گذاري خصوصي در استان طي سالهاي 1389 و 1390

3

توسعه شهرك صنعتي ايوانكي و ناحيه صنعتي ياتري

 

پست الکترونيک همکاران
پیام مدیرعامل

به نام پرودگار متعال

خدمتگزاران شما در شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان از بدو تأسیس تا كنون سعی داشته‌اند كه به پشتوانه بررسی آگاهانه بستر فعالیت، ارزیابی ویژگی‌های محیط كسب و كار، درك صحیح و كارشناسانه از نیازهای اقتصاد كشور و شناسایی نیازهای به حق صنعتگران ارجمند، با خدمات جدید و به‌روز، زمینه‌ساز خدمت‌دهی مناسب و درخور باشند.

نمایش
بانک ها
اوقات

هواشناسی
Semnan, Iran
25°C
Fog, Warm